Четвертий міні-симпозіум «День стовбурової клітини»

Fourth mini-symposium Stem Cell Day

«День стовбурової клітини» є комфортною та ефективною платформою для обговорення результатів експериментальних досліджень молодих учених, які працюють у сфері біології стовбурових клітин і регенеративної медицини. Організаторами міні-симпозіуму виступають ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України» (Київ) та Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України (Харків).

Анонсуємо відновлення міні-симпозіуму «День стовбурової клітини».

Тематика міні-симпозіуму:

– біологія стовбурової клітини;

– регенеративна медицина;

– біоматеріали і тканинна інженерія;

– адоптивна імунотерапія;

– експериментальні in vitro/in vivo моделі для проведення доклінічних досліджень у галузі регенеративної медицини;

– результати клінічних випробувань і клінічний досвід застосування генних та клітинних біомедичних продуктів.

Генеральний інформаційний партнер – «Дім інновацій».

Міні-симпозіум – це можливість представити свою роботу для широкого обговорення і дискусії. У цьому році передбачено проведення онлайн-трансляції заходу, а також обговорення представлених матеріалів за участю експертів з України та Європи.

Матеріали представлених доповідей, після рецензування, будуть опубліковані у вигляді коротких повідомлень в журналі «Проблеми кріобіології та кріомедицини». (З 2016 р. журнал входить до міжнародної наукометричної бази SCOPUS.)

Також учасникам будуть представлені три доповіді запрошених лекторів з актуальних питань міні-симпозіуму.

Доповідачі матимуть змогу безкоштовної участі в міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні напрямки в генетичній та регенеративній медицині», яка відбудеться 9–10 листопада 2017 р. у Києві, в конференц-залі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України».

Участь у міні-симпозіумі «День стовбурової клітини» безкоштовна.

У заході можуть брати участь молоді вчені (наукові співробітники, аспіранти, докторанти дослідних установ, а також студенти вищих навчальних закладів) віком до 40 років, які здійснюють дослідження в рамках представленої тематики.

Робочі мови міні-симпозіуму: українська, англійська, російська.

Місце проведення: освітній центр інноваційного парку UNIT.city.

Докладніше про міні-симпозіум можна дізнатися на офіційному сайті заходу.