Креативність у підприємництві: як народжуються інновації?

Креативність у підприємництві: як народжуються інновації?

Креативність, бізнес та інновації: як пов’язані ці явища? Чи потрібна у підприємницькій діяльності творчість як інструмент для створення інноваційних продуктів?

Термін «підприємницька діяльність» різні словники та енциклопедії визначають трохи по-різному. Але в кожному тлумаченні так чи так буде сказано, що це діяльність з метою прибутку і всі ризики цього процесу покладаються безпосередньо на підприємця — організатора бізнесу. Підприємець ризикує своїми ресурсами — часом, грошима — і сам за них відповідає. Щоб мінімізувати ці ризики, бізнесмен прагне одного: створити продукт, який буде максимально затребуваний ринком. Ну а ринок ліпше сприймає товари та послуги, які дають певні переваги споживачам.

Водночас інновації сприяють якісному зростанню з точки зору ефективності, що робить їх священним Граалем підприємницької діяльності. Економіка в новітній історії майже цілком пов’язана з інноваціями. Якщо взяти будь-який рейтинг найбільших або найдинамічніших компаній у світі, ми зауважимо, що перші місця в ньому посідають ті, бізнес яких ґрунтується на інноваціях. Наприклад, світовим лідером за ринковою капіталізацією експерти PwC вже кілька років називають компанію Apple, діяльність якої побудовано на розробці та впровадженні інновацій. Загалом більшість компаній у таких рейтингах походить зі сфер технологій, обслуговування та фінансів (із потужною технологічною складовою). Тож інноваційний компонент у бізнесі часто супроводжується успіхом компанії у фінансовому плані.

Інновації = зростання ефективності

Створення інноваційних розробок, продукції, реорганізація процесів безпосередньо пов’язані з інтелектуальною діяльністю. А якщо говорити конкретно — із творчою діяльністю людини. За кожним винаходом або раціоналізаторським нововведенням стоїть творчість конкретних людей, їхні фантазія і нові ідеї. Тому креативність у підприємницькій діяльності сьогодні є одним із найважливіших чинників комерційного успіху.

Три категорії знань

Під час дослідження природи знання і розвитку креативності у працівників розумової праці американські вчені Девід Хенард і Енн Мак-Федьєн розподілили знання на категорії відповідно до джерела їхньої появи та описали, як ці знання допомагають у роботі (в нашому випадку — у бізнесі). Так, за категоризацією дослідників, усі знання поділяються на отримані (які було одержано від іншого носія), унікальні (поєднують відомості з різних галузей і набуті окремим індивідуумом унаслідок його діяльності) та креативні (створені людиною у процесі творчого переосмислення різних факторів, об’єднання даних, отриманих з різних джерел).
Креативність у підприємництві: як народжуються інновації?
Якщо перекласти ці поняття мовою підприємництва, то слова дослідників можна трактувати так: у бізнесі отримані знання забезпечують конкурентну рівність з іншими гравцями ринку, унікальні знання можуть обіцяти конкурентну перевагу, а креативні знання гарантують сталу конкурентну перевагу. У контексті роботи американських науковців ішлося про те, що певні переваги бізнесу дає більша кількість працівників розумової праці зі знаннями вищих рівнів.

Фундаментальні знання — набуті — це базовий ресурс, без них підприємницька діяльність неможлива зовсім. Запас набутих знань формується у людини або компанії весь час існування і становить основний багаж інформації, що зберігається і використовується в процесі роботи. Накопичення цих даних відбувається (для фахівця) за допомогою читання, спілкування, навчання у відповідних освітніх закладах або на практичних заняттях, майстер-класах. Розвиток когнітивних здібностей, можливість отримання знань вищого рівня — унікальних і креативних — залежать від кількості та якості засвоєних базових набутих знань.

Бізнес, що накопичив базу набутих знань, із якими за конкурентного паритету можна здійснювати діяльність на ринку, здатний перейти на наступний рівень — конкурентної переваги. При цьому дослідники, зайняті в галузі маркетингу, особливо наголошують, що залежність від набутих знань обмежує творчий процес, уповільнює його і послаблює. Конкурентні переваги підприємства, якщо вони побудовані лише на інтенсивнішій праці робітників чи більшій їх кількості, в умовах ринкової економіки легко нівелюються конкурентами, оскільки не містять ноу-хау, не ґрунтуються на нових знаннях, недоступних іншим учасникам ринку, — зокрема, на інноваціях.

Зовсім інша ситуація з унікальними знаннями — ними можна назвати якісь ноу-хау окремих співробітників або фірмові технології, методи, процеси, створені шляхом поєднання теорії та практики. Вони виникають, наприклад, коли набуті знання використовують у нетрадиційний спосіб — застосовують навички, освоєні в одній сфері, в іншому напрямку діяльності, на стику різних галузей тощо. Формування таких знань дає компанії унікальні досвід і запас інформації (звідки й походить назва «унікальні знання»).

А от інновації, як стверджують дослідники, належать до сфери творчих знань. У цій, найвищій серед усіх трьох, царині виникають абсолютно нові знання — відповіді на питання, яких доти не існувало. Також за допомогою творчих знань може бути створено новий продукт, методику чи процес для тих напрямів діяльності, де попередні рішення були значно менш ефективними. І в цьому сегменті знань закладено потужний потенціал для новаторського, проривного розвитку наявного бізнесу, побудованого на інноваціях. Відповідно, знання такого роду, набуті шляхом застосування творчості, креативного мислення, стають у підприємницькій діяльності найважливішим ресурсом.

Креативність у підприємництві: як народжуються інновації?

Класична схема підприємницького процесу передбачає сім етапів – від бажання діяти до формування ідеї та, нарешті, готового продукту.

  1. Генерування ідеї — тут відбувається зародження самого бізнесу, виникає розуміння, куди буде спрямовано зусилля.
  2. Зародження — це стадія розпізнавання проблеми, для розв’язання якої докладатиме зусиль підприємець.
  3. Підготовка — стадія, на якій з’являються варіанти раціоналізації з метою розв’язання проблеми.
  4. Визрівання — на цій стадії відбувається обдумування варіантів, прийняття рішення про те, яким із них скористатися.
  5. Техніко-економічне обґрунтування — готову розробку (поки що «на папері») оцінюють щодо можливості отримання прибутку, простоти реалізації тощо.
  6. Реалізація — власне процес створення продукту.
  7. Перевірка — на стадії валідації готовий продукт випробують в умовах реального використання.

Ми розуміємо, що на будь-якому із цих етапів можливе повернення на попередню стадію в разі, якщо зворотний зв’язок покаже неефективність або навіть марність задуму, з якого мав вирости конкурентний продукт. Цей зворотний зв’язок передбачає не відображену у схемі спробу критично оцінити будь-який аспект завдання на будь-якому етапі.

То чому ж креативність така важлива для підприємництва, особливо у сфері інновацій, якщо оцінювати її необхідність з огляду на цю схему? Річ у тім, що творчість є у схемі буквально на кожному етапі.

Як ми вже з’ясували раніше, конкурентну перевагу дають унікальні або креативні знання, які можуть з’явитися на першій стадії процесу підприємництва: під час генерування ідеї. Створення нової ідеї, безумовно, креативний, творчий процес. Найбільшу перевагу підприємцю дає створення не просто нової ідеї, а насамперед інноваційної ідеї — яка очевидно, вже реалізована у продукті, стане затребуваною на ринку завдяки своїм перевагам.

Загалом, будь-який з етапів спонукає підприємця і його команду до творчого підходу. Креативність допоможе швидко і ефективно пройти всі стадії визрівання ідеї у продукт. Інновація народжується там, де її автор замислюється над проблемою, яку до нього ніхто не виявив або ж виявив, але визначив як «нерозв’язну», — і замислюється творчо.

Креативність допомагає у підприємництві не тільки створювати інновації в наявних сферах, а й відкривати нові ніші на ринку. За допомогою творчого підходу, застосування відомих методів у різних сферах діяльності, на стику різних дисциплін, об’єднання різних підходів, створюють інноваційні продукти й сервіси. Так в останні кілька десятиліть зародилися цілі галузі: згадаймо електронну комерцію, соціальні мережі, застосування штучного інтелекту у фармакології, IT, дослідження космосу…

Деніел Гоулман, американський письменник, психолог, науковий журналіст, який досліджував тему креативності та інноваційності підприємництва, свого часу висловився так: «Зв’язок між творчістю і комерційним успіхом дуже важливий, проте його часто не беруть до уваги. Підприємці воліють думати про свою справу як про щось дуже організоване і стратегічне. Звісно, так і має бути, але бізнес не може досягти успіху, особливо в сучасних конкурентних умовах, без інновацій. А інновації залежать від творчості. Креативність — це вхід у процес, який в ідеалі призведе до інновацій».