Критичне мислення: застосування методу RED

Критичне мислення: застосування методу RED

Серед знань, навичок і умінь, найбільш необхідних сучасній людині, на перше місце експерти часто ставлять так звані «особисті навички», звані в англійській мові soft skills. Одним з таких навичок є критичне мислення. Методика RED допоможе застосувати критичне мислення не тільки в інноваційній діяльності, але і в повсякденному житті.

Багато експертів серед усіх навичок, знань і умінь, необхідних людям, які хочуть успішно конкурувати як в наші дні, так і в майбутньому, на перше місце ставлять особистісні якості та навички, які в англійській мові мають назву soft skills. А серед всіх soft skills найбільш важливими вважають уміння вирішувати проблеми, креативність, вміння спілкуватися і співпрацювати, і, звичайно ж, критичне мислення.

Критичним мисленням називають навичку, яка, крім іншого, допомагає розпізнати корінь проблеми, а не її окремі прояви, дозволяє зважено оцінювати події та явища, відрізняти брехню, маніпуляцію і емоційні висловлювання від фактів. У підсумку, розбираючи будь-яке питання за допомогою інструменту під назвою «критичне мислення», можна побачити суть, відкинувши все непотрібне.

ми схильні приймати емоційні рішення

Розвинути в собі навик критикувати (в хорошому сенсі цього слова) будь-яке судження — можна, для цього є спеціальні методики і навіть курси. Серед безкоштовних матеріалів можна, наприклад, порекомендувати онлайн-курс Mindware: Critical Thinking for the Information Age («Критичне мислення в інформаційну еру») на популярній освітній платформі Coursera.

Однак є методики, які дозволяють використовувати прийоми критичного мислення без попередньої підготовки, що називається, прямо на ходу. Одна з них — методика RED, що розроблена Pearson Education і представлена в посібнику Watson-Glaser II Critical Thinking Appraisal. З даним методом можна за допомогою декількох питань розпізнати маніпуляції. І що більш важливо — з ним можна розпізнати помилкові установки в самому собі.

Такий навик дуже важливий і в інноваційному русі. Відомо, що стартапери легко закохуються в свою первісну ідею, і це може заважати в роботі. Адже будь-які ідеї вимагають розвитку, доробок, і, часом, радикальних. Але період «закоханості» триває і триває, і інноватор стоїть на місці, намагаючись просунути непрацездатну ідею, замість того щоб з чесністю (в першу чергу — перед самим собою) пильно вивчити ідею і побачити її слабкі місця.

Також і при впровадженні нових методів, яких вимагає новий час, цифрова трансформація, сучасні лідери бізнесів іноді залишаються консервативними, і з часом програють більш прогресивним конкурентам. Причина консерватизму часто криється в невмінні неупереджено критично оцінити свій бізнес і ті позитивні зміни, які можуть привнести з собою нововведення.

У всіх цих випадках можуть допомогти прийоми критичного мислення.

RED: Recognize — Evaluate — Draw

Отже, назва методики RED це абревіатура від англійського «Recognize assumptions, Evaluate arguments, Draw conclusions», що можна перекласти як «Розпізнати допущення, Оцінити доводи, Зробити висновки». Ці три дії і є тими кроками, які слід пройти, щоб пильно і критично поглянути на питання «зі сторони».

На першому кроці («Розпізнати допущення») слід розглянути кожен факт і перевірити — чи є він фактом або всього лише припущенням, суб’єктивним поглядом, емоційною думкою? Щоб серед набору фактів і домислів розпізнати тільки корисну і достовірну інформацію, слід відповісти на кілька запитань. Перш ніж приступити до відповідей на питання, потрібно усвідомити, що будь-яке судження — лише судження, гіпотеза, що вимагає доказів, а не достовірний факт, і в подальшому відштовхуватися від цього. Тобто під сумнів потрібно ставити навіть, здавалося б, «очевидні істини».

— Що достовірно відомо по цій темі?

— Хто, на яких підставах, за яких умов видав твердження, що розглядається? З якою метою?

— Які є реальні докази, що підтверджують певне твердження?

— Чи можливо вивчити дане питання глибше? Як це зробити? Як отримати додаткові докази?

На другому кроці («Оцінити доводи») аналізу піддаються отримані на першому кроці докази «за» і «проти». Об’єктивна оцінка доказів дозволяє перевірити, наскільки на прийняття певного рішення вплинули емоції. І тут будь-який довід також розглядається як гіпотеза, яка потребує доказу. Можливий варіант, що на першому етапі критиці піддався спосіб вирішення проблеми, і в результаті був висунутий інший спосіб. Тоді другий етап потрібен для оцінки життєздатності нового способу, його корисності, дієвості та ефективності.

— Які «за» і «проти» даного аргументу?

— Чи є довід упередженим?

— Якщо є хтось, хто не поділяє вашу точку зору, то чим він керується? Які у нього аргументи та докази?

— Якщо є альтернативна точка зору на дане питання, то чи дає вона кращий результат?

— На що впливає прийняття того чи іншого рішення? До чого воно призведе? На кого вплине?

На третьому кроці («Зробити висновки») всі аргументи «за» і «проти», вся доступна інформація і варіанти вирішення зводяться до одного висновку, що логічно походить з доступних фактів і реальних доказів. Тут потрібно абстрагуватися від особистої точки зору і неупереджено (від цього багато в чому залежить успіх всього методу) відповісти на поставлені запитання.

— Яке рішення є найкращим, якщо взяти до уваги всі достовірні факти і докази?

— Чи існують інші, не розглянуті раніше фактори, які можуть вплинути на прийняття цього рішення?

Відповідь на друге питання може повернути нас до першого кроку, де нові чинники доведеться знову опрацювати. Схему R — E — D можна проходити по колу багато разів, виходячи на об’єктивно найкраще рішення.

Цей прийом допомагає не тільки опрацювати конкретне питання, але також ефективно розвиває в особи, що практикує методику RED, навичку критичного мислення. Згодом у нього виробиться здатність майже автоматично піддавати пильному погляду будь-яке питання.

Чому це працює?

Критичному сприйняттю світу заважає безліч чинників. Наприклад, воно вимагає зосередженості і певних витрат енергії, в той час як найчастіше ми перебуваємо в стані «автоматичного мислення», що вимагає мінімум сил. В такому стані людина психологічно схильна приймати будь-які припущення, якщо вони йдуть слідом за фактами, з якими вона згодна. Більш того, з ростом кількості тез, що висловлюються, людина схильна все менш критично ставитися до кожної наступної, якщо згодна з попередніми.

Також часто ми схильні приймати емоційні рішення, робити висновки на підставі особистих симпатій чи антипатій. Таким чином допущення в нашій свідомості перетворюються в факти, хоча їх доказів представлено не було.

Даний метод не тільки дозволяє пробудити в собі критичний погляд на інформацію, яку ми отримуємо, але й перевірити якість аргументації «за» і «проти». У підсумку, висновки, що зроблені при використанні підходу RED, відрізняються виваженістю, причому при глибокому опрацюванні питання можна вийти на найбільш оптимальне рішення.