коні Пржевальського

У пошуках батьківщини коня

У пошуках батьківщини коня

Автори нового дослідження стверджують, що кінь Пржевальського насправді не дикий, і ставлять нові запитання щодо історії одомашнення коней. Де були одомашнені коні? Дослідники…