Висновок WWF: малі ГЕС шкодять українській екології

Висновок WWF: малі ГЕС шкодять українській екології

Всесвітній Фонд Природи (WWF) закликав Україну виробити прозору і збалансовану державну політику щодо розвитку альтернативних джерел електроенергії. Зокрема, малих гідроелектростанцій (потужністю до 10 мВт). Позиція організації опублікована на її сайті 1 березня.

WWF дослідив технологічні особливості малих ГЕС в Україні і дійшов висновку щодо їх негативного впливу на навколишнє середовище. «Масштабне та неконтрольоване будівництво таких об’єктів в останні роки призводить до зникнення унікальних видів риби та більшості водних організмів, погіршення якості води в річках, зміни гідроморфологічних режимів, осушення річок. В окремих регіонах це створює соціальну напругу та в майбутньому може призвести до екологічної катастрофи», – йдеться у повідомленні WWF.

За даними WWF, більшість проектів малих ГЕС, особливо в гірських районах, реалізується та експлуатуються з порушеннями чинного екологічного та містобудівного законодавства. Здійснюється тиск на місцеві громади. Оцінка впливу на навколишнє середовище не відображає реальної ситуації, екологічні пом’якшувачі та компенсаційні заходи (відновлення місць існування, створення ефективних рибоходів тощо) не впроваджуються в рамках проектів малих ГЕС.

Попри негативний вплив малих ГЕС на водну екосистему, держава всіляко стимулює їхню появу, зокрема надаючи пільговий «зелений тариф». Хоча, як вважають у WWF, така фінансова підтримка жодним чином не відповідає екологічним та соціальним умовам.

«Політика щодо розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні має враховувати як задоволення сучасних енергетичних потреб країни та дотримання міжнародних зобов’язань, так і захист інтересів майбутніх поколінь та забезпечення безпечного і здорового навколишнього середовища», – підкреслює Координатор з питань екологічної політики WWF в Україні Світлана Матус.

Саме тому WWF наполягає, що подальший розвиток малих ГЕС в Україні можливий лише за умови вироблення прозорої збалансованої державної політики. Вона має бути узгодженою з екологічним національним та міжнародним законодавством. В першу чергу, на державному рівні мають бути розроблені стратегічні та нормативні документи, включаючи нормативні екологічні вимоги, щодо проектування, будівництва та експлуатації малих ГЕС. До розробки цих документів слід залучити всі зацікавлені сторони, в тому числі науковців, громадські організації та бізнес.

Тож WWF закликає профільних чиновників, політиків, громадських діячів та представників бізнесу доєднатися до співпраці задля вироблення спільного бачення, щодо майбутнього розвитку малої гідроенергетики в Україні.